Актуальні запитання для виїжджаючих з України громадян

Які документи необхідно мати на транспортний засіб, право власності на який належить іншій особі (юридичній або фізичній), при тимчасовому виїзді за кордон?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які документи необхідно мати на транспортний засіб, право власності на який належить іншій особі (юридичній або фізичній), при тимчасовому виїзді за кордон?
Відповідь Коротка:     
Громадянин, який тимчасово вивозить за межі митної території України ТЗ, власником якого є інша особа (юридична або фізична), подає контролюючому органу у пункті пропуску через державний кордон такі документи:
     - свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, разом з документом, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим ТЗ,
     або
     - свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, видане територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, за бажанням цієї особи на період поїздки.
     Документ, що підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, не подається, якщо ТЗ, який належить декільком фізичним або юридичним особам (що підтверджується відповідним записом у свідоцтві про реєстрацію ТЗ), тимчасово вивозиться за межі митної території України одним із співвласників такого ТЗ.
     ТЗ, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких ТЗ перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.
     Повна:
     Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України визначені ст. 372 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року
№ 4495-VI зі змінами та доповненнями, відповідно до якої тимчасове вивезення за межі митної території України транспортних засобів особистого користування здійснюється без надання контролюючому органу зобов’язання про зворотне ввезення.
     Порядок допуску транспортних засобів (далі – ТЗ) до поїздки за кордон регламентовано пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, зі змінами (далі – Порядок 1388).
     Відповідно до Порядку 1388 до поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух від 1968 року та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.
     Зокрема, згідно з п. 51 Порядку 1388 у разі відсутності права власності на ТЗ оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника ТЗ або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, зберігаються у відповідних територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісні центри МВС).
Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.
     У пункті пропуску через державний кордон України громадянин, який переміщує ТЗ, власником якого є інша особа (юридична або фізична), подає контролюючому органу такі документи:
     - свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, разом з документом, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим ТЗ,
     або
     - свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, видане сервісним центром МВС за бажанням цієї особи на період поїздки.
     Документ, що підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, не подається, якщо ТЗ, який належить декільком фізичним або юридичним особам (що підтверджується відповідним записом у свідоцтві про реєстрацію ТЗ згідно із п. 6 Порядку 1388), тимчасово вивозиться за межі митної території України одним із співвласників такого ТЗ.
     Форми документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, і вимоги щодо їх посвідчення визначені Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та Законом України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII зі змінами.
     ТЗ, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких ТЗ перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.
     ТЗ, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім ТЗ, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до п. 25 Порядку 1388), до поїздок за кордон не допускаються.

Чи повинна транслітерація П.І.Б. в реєстраційних документах на транспортний засіб особистого користування при перетині митного кордону України відповідати транслітерації П.І.Б. в документах, що посвідчують особу, якщо розбіжності П.І.Б. державною мовою відсутні?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Чи повинна транслітерація П.І.Б. в реєстраційних документах на транспортний засіб особистого користування при перетині митного кордону України відповідати транслітерації П.І.Б. в документах, що посвідчують особу, якщо розбіжності П.І.Б. державною мовою відсутні?
Відповідь Коротка:
     У випадку подання громадянином контролюючому органу в пункті пропуску повного комплекту документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також, коли у зазначених документах немає розбіжностей в написанні державною мовою П.І.Б. цього громадянина, підстави у наданні контролюючим органом відповідній особі відмови в пропуску транспортного засобу особистого користування через митний кордон України відсутні.
     Повна:
     Пункт 49 частини першої статті 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі - МКУ) визначає, що пропуск товарів через митний кордон України - це надання контролюючим органом відповідній особі дозволу на переміщення товарів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення.
     Відповідно до ч. 1 ст. 196 МКУ не можуть бути пропущені через митний кордон України:
     1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;
     2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів;
     3) товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, крім випадків, передбачених Кодексом.
     Послідовність дій посадових осіб митних органів визначає Типова технологічна схема здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 зі змінами, пунктом 6 якої встановлено, що під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів контролюючі органи у пунктах пропуску здійснюють перевірку комплектності документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також відомостей, зазначених у цих документах.
     При цьому, порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» зі змінами (далі – Порядок 1388), згідно з яким:
     - до поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки,- серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту (п. 50 Порядку 1388);
     - у разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (п. 51 Порядку 1388).
     Таким чином, у випадку подання громадянином контролюючому органу в пункті пропуску повного комплекту документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також, коли у зазначених документах немає розбіжностей, в написанні державною мовою П.І.Б. цього громадянина, підстави у наданні контролюючим органом відповідній особі відмови в пропуску транспортного засобу особистого користування через митний кордон України відсутні.

Який порядок оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянином за межі митної територію України?

Категорія 215. Особливості оподаткування товарів та транспортних засобів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України
Питання Який порядок оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянином за межі митної територію України?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні
Відповідно до частини першої ст. 371 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495 - VI зі змінами (далі - МКУ), товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, крім тих на які встановлюється вивізне мито, не підлягають письмовому декларуванню та сплаті митних платежів при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України.
     Водночас, товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент
10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами (частина друга ст. 371 МКУ).
     Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України (частина третя ст. 371 МКУ).
     Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, при вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, за умови, що ці товари:
     1) вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
     2) входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
     3) тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
     4) були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про
їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
     5) були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами (частина четверта ст. 371 МКУ).
     Товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна фактурна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами в Україну, та товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, на суму доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, що підтверджується відповідними документами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зі сплатою у випадках, встановлених законами України, вивізного мита, та поданням документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, які при переміщенні (пересиланні) громадянами таких товарів через митний кордон України видаються відповідними державними органами
(частина п’ята ст. 371 МКУ).

Які документи необхідно надати контролюючому органу при вивезенні громадянами творів сучасного мистецтва (картин, малюнки тощо)?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які документи необхідно надати контролюючому органу при вивезенні громадянами творів сучасного мистецтва (картин, малюнки тощо)?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
          Порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей визначений Законом України від 21 вересня 1999 року № 1068 ХІV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» зі змінами та доповненнями (далі – Закон 1068).
     При цьому дія Закону 1068 не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного та масового виробництва.
     Перелік культурних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, визначено у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України».
     Разом з тим такі обмеження не розповсюджуються на сувенірні вироби, предмети культурного
і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, перелік яких встановлюється Мінкультури України.
     Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України не потрібен, визначено у додатку 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.2002 за № 571/6859 (далі – Інструкція 258).
     Згідно п.п. 2, 3 д. 1 до Інструкції 258 дозвіл Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України не потрібен при вивезенні:
     творів сучасного мистецтва, предметів народних художніх промислів, сувеніри, придбаних в торговельній мережі;
     живопису, пластики малих форм, авторської графіки, гобеленів, виробів декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створених після 1950 року.

Які правила застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (двоканальна система)?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які правила застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (двоканальна система)?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні
          Статтею 366 Митного кодексу України від 13 березня 2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями затверджено двоканальну систему митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
     Згідно з положеннями цієї статті:
     1. Двоканальна система – це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.
     2. Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.
     3. Канал, позначений символами червоного кольору («червоний коридор»), призначений для всіх інших громадян.
     4. Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою.
     5. Обрання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
     6. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Які особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами - резидентами товарів за межі митної території України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами - резидентами товарів за межі митної території України?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні
Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України встановлені ст. 372 Митного кодексу України від 13 березня 2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), зокрема:
     тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за межі митної території України здійснюється з наданням контролюючому органу зобов’язання про зворотне ввезення (ч. 1ст. 372 МКУ);
     дія ч. 1 ст. 372 МКУ не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, особистих речей і транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни перетинають митний кордон (ч. 2 ст. 372 МКУ).
     При цьому згідно ч. 3 ст. 372 МКУ у разі відсутності книжки (карнету) А.Т.А., що використовується відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), тимчасове вивезення громадянами-резидентами товарів (крім транспортних засобів особистого користування) за межі митної території України здійснюється на умовах, установлених ч.ч. 1, 2 ст. 372 МКУ.
     Водночас зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина (ч. 4 ст. 372 МКУ).
     У разі надання громадянином зобов’язання про зворотне ввезення товарів контролюючий орган вживає заходів для забезпечення ідентифікації цих товарів з метою їх зворотного ввезення без письмового декларування та без оподаткування митними платежами (ч. 5 ст. 372 МКУ).

Чи дозволено особі, що не досягла 18-річного віку, переміщувати готівку та банківські метали через митний кордон України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Чи дозволено особі, що не досягла 18-річного віку, переміщувати готівку та банківські метали через митний кордон України?
Відповідь Коротка та повна відповідь ідентичні
Згідно з пунктом 5 глави 1 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148, зареєстрованою
в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211, фізична особа незалежно від віку має право вивозити за межі України і ввозити в Україну готівку і банківські метали відповідно до норм, передбачених цією Інструкцією.

Які встановлено строки для перебування товарів та транспортних засобів особистого користування у митному режимі тимчасового вивезення, що вивозяться громадянами за межі митної території України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які встановлено строки для перебування товарів та транспортних засобів особистого користування у митному режимі тимчасового вивезення, що вивозяться громадянами за межі митної території України?
Відповідь Коротка:
     Cтрок тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів особистого користування встановлюється контролюючим органом у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів особистого користування у зазначений митний режим.
Повна:
     Відповідно до п. 57 частини першої ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI зі змінами та доповненнями (далі - МКУ) товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.
     Транспортні засоби комерційного призначення - будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення (п. 59 частини першої ст. 4 МКУ).
     Транспортні засоби особистого користування - наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно (п. 60 частини першої ст. 4 МКУ).
     Згідно із частиною першою ст. 116 МКУ cтрок тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення встановлюється органом доходів і зборів у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у зазначений митний режим.
     З урахуванням мети тимчасового вивезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та інших обставин строк, зазначений у частині першій ст. 116 МКУ, може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів (частина друга ст.116 МКУ).
     У разі якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення поміщені у митний режим тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані внаслідок накладення на них арешту, перебіг строку тимчасового вивезення зупиняється на час такого арешту (частина третя ст.116 МКУ).

Як заповнюються графи пункту 4 митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у разі тимчасового ввезення/вивезення домашніх тварин?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Як заповнюються графи пункту 4 митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у разі тимчасового ввезення/вивезення домашніх тварин?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні
У разі переміщення громадянами товарів через митний кордон України з метою тимчасового ввезення/вивезення у порядку, передбаченому для громадян, письмове зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення таких товарів вчиняється громадянами у митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21травня 2012 року № 431 (далі – Декларація).
     Порядок заповнення Декларації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012
№ 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.06.2012 за № 1014/21326.
     Так, у разі тимчасового ввезення/вивезення домашніх тварих у п. 4 «Відомості про товари, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню митними платежами, товари, переміщення яких через державний кордон України заборонено або здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами виконавчої влади, та інші товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина або на вимогу митного органу» Декларації наводяться детальні відомості про таких тварин, а саме:
     у графі «Порядковий номер» зазначається порядковий номер задекларованих товарів;
     у графі «Найменування та інші характерні ознаки товару, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав» зазначаються точні дані про товари (домашніх тварин) (назви, характеристики товарів, відмітні ознаки тощо), необхідні для їх ідентифікації, а також реквізити дозвільних документів (найменування, номер і дата видачі дозвільного документа й орган, що його видав) - у разі декларування товарів з поданням дозвільних документів, які є підставою для пропуску товарів через митний кордон України;
     у графі «Вага/кількість» зазначається вага або кількість задекларованих товарів (домашніх тварин) за кожним найменуванням (цифрами та словами);
     у графі «Вартість у валюті України або в євро» зазначається фактурна вартість задекларованих товарів (домашніх тварин).
     У вільних рядках таблиці п. 4 Декларації громадянами, що переміщують товарів через митний кордон України товари з метою тимчасового ввезення/вивезення, вчиняється відповідний запис щодо надання ними письмового зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення цих товарів.

Які документи підтверджують зняття готівки з рахунків банків та здійснення валютно – обмінних операцій у разі вивезення громадянами-резидентами готівки через митний кордон України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які документи підтверджують зняття готівки з рахунків банків та здійснення валютно – обмінних операцій у разі вивезення громадянами-резидентами готівки через митний кордон України?
Відповідь Коротка:
     У разі вивезення фізичною особою-резидентом готівки у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, ця особа під час митного проходження має надати митним органам:
     заяву на видачу готівки, або довідку банку у довільній формі про зняття готівки з рахунку;
     документи про здійснення валютно-обмінної операції.
     Повна:
     Порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) через митний кордон України готівки резидентами і нерезидентами визначений Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11.06.2008
за № 520/15211 зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 148).
     Згідно з положенням п. 2 глави 2 Інструкції № 148 фізична особа - резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.
     Вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.
     Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.
     Загальні вимоги до оформлення касових документів, а також зразки касових документів, на підставі яких здійснюються приймання і видача готівки з операційної каси банку визначені главою 1 розд. IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 01 червня 2011 року № 174 (далі - Інструкція № 174), відповідно до якої готівка видається клієнтам на підставі заяви на видачу готівки (додаток 10 до Інструкції № 174).
     Таким чином, у разі вивезення фізичною особою-резидентом готівки у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, ця особа під час митного проходження має надати митним органам:
     заяву на видачу готівки відповідно до Інструкції № 174, або довідку банку у довільній формі про зняття готівки з рахунку;
     документи про здійснення валютно-обмінної операції.
     Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502 (далі – Інструкція № 502), документами про здійснення валютно-обмінної операції є квитанція про здійснення валютно-обмінної операції, яка оформлюється банками, фінансовими установами під час здійснення (крім тих, що проводяться через платіжні пристрої) за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції
№ 502.

Які умови вивезення (тимчасового вивезення) домашніх тварини громадянами за межі митної території України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які умови вивезення (тимчасового вивезення) домашніх тварини громадянами за межі митної території України?
Відповідь Коротка:
     Порядок декларування товарів, що вивозяться з України залежить, зокрема від вартості цих товарів.
     Живі тварини, що вивозяться за межі митної території України, підлягають ветеринарно-санітарному контролю, який здійснюється посадовою особою органу доходів і зборів в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).
     Особливості тимчасового вивезення громадянами товарів за межі митної території України визначені п. 3 частини четвертої ст. 371 та ст. 372 Митного кодексу України.
     При цьому при здійсненні пропуску через митний кордон України товарів у порядку, передбаченому для громадян, письмовим зобов’язанням про зворотне ввезення товарів необхідно вважати відповідний запис, вчинений громадянином у митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у якій цим громадянином задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового вивезення, і завірена копія якої залишається в справах митниці ДФС.
     Повна:
     Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України визначені ст. 371 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ). Відповідно до положень ст. 371 МКУ порядок декларування товарів, що вивозяться з України залежить, зокрема від вартості цих товарів.
     Так, частинами першою – третьою ст. 371 МКУ встановлено наступне:
     товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині другій ст. 371 МКУ), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України;
     товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами;
     товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій ст. 371 МКУ), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.
     При цьому частиною четвертою ст. 371 МКУ визначені особливості декларування товарів, в порядку, встановленому для громадян, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що звільняються від подання документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.
     Форма митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21травня 2012 року № 431.
     Форма митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 зі змінами та доповненнями.
     Відповідно до Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031 зі змінами та доповненнями, живі тварини, що вивозяться за межі митної території України, підлягають ветеринарно-санітарному контролю, який здійснюється посадовою особою органу доходів і зборів в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).
Згідно з частиною дев’ятою ст. 319 МКУ митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару видів контролю.
     Вимоги до об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що вивозяться з території України, визначені ст. 94 Закону України від 25 червня 1992 року № 2498-XII «Про ветеринарну медицину» зі змінами та доповненнями.
Особливості тимчасового вивезення громадянами товарів за межі митної території України визначені п. 3 частини четвертої ст. 371 та ст. 372 МКУ.
     Так, зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.
     Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що тимчасово вивозяться громадянами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
     При цьому при здійсненні пропуску через митний кордон України товарів у порядку, передбаченому для громадян, письмовим зобов’язанням про зворотне ввезення/ товарів необхідно вважати відповідний запис, вчинений громадянином у митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у якій цим громадянином задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового вивезення, і завірена копія якої залишається в справах митниці ДФС.

Який порядок переміщення (ввезення, вивезення) через митний кордон України монет та банкнот, які не відносяться до культурних цінностей, та не перебувають в обігу і не є законним платіжним засобом на території відповідної держави?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Який порядок переміщення (ввезення, вивезення) через митний кордон України монет та банкнот, які не відносяться до культурних цінностей, та не перебувають в обігу і не є законним платіжним засобом на території відповідної держави?
Відповідь Коротка:
     Всі монети України, що вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини та паладію - 999,5, і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію – 999 як ті, що не є засобом платежу, так і ті, що випущені в обіг і є засобом платежу на території України, віднесені до банківських металів.
     Монети України з дорогоцінних металів, що мають нижчі проби, і при цьому не є засобом платежу та не відносяться до культурних цінностей, вивозяться за межі України і ввозяться в Україну фізичними особами на загальних підставах з урахуванням вимог ст.ст. 371, 373, 374 Митного кодексу України (далі – МКУ) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження».
     Переміщення через митний кордон України банкнот, що не є:      платіжними (справжніми);
     або такими, що виведені з обігу Національним банком України;
     або такими, що відносяться до культурних цінностей, здійснюється на загальних підставах з урахуванням вимог ст.ст. 371 та 374 МКУ.
     Повна:
     Згідно з п. 57 частини першої ст. 4 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.
     Відповідно до частини третьої ст. 197 МКУ обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України (далі – НБУ).
     Порядок ввезення в Україну і вивезення за межі України банківських металів регламентується Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою Правління НБУ від 28 травня 2008 року, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211 (далі - Інструкція № 148).
     Главою 4 Інструкції № 148 встановлено:
     фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі;
     фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку.
     Інструкцією № 148 до банківських металів віднесені золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, що вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини та паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999.
     Таким чином, усі монети України з вищезазначеними пробами як ті, що не є засобом платежу, так і ті, що випущені в обіг і є засобом платежу на території України, віднесені цим нормативно-правовим документом до банківських металів.
     Монети України з дорогоцінних металів, що мають нижчі проби, і при цьому не є засобом платежу та не відносяться до культурних цінностей, вивозяться за межі України і ввозяться в Україну фізичними особами на загальних підставах з урахуванням вимог ст.ст. 371, 373, 374 МКУ та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження».
     Відповідно до п. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» зі змінами та доповненнями:
     до валюти України відносяться грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових установах на території України;
     до іноземної валюти - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України.
     Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України затверджені постановою Правління НБУ від 23 жовтня 2013 року № 422, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 13.11.2013 за № 1942/24474.
     Таким чином, переміщення через митний кордон України банкнот, що не є:
     платіжними (справжніми);
     або такими, що виведені з обігу Національним банком України;
     або такими, що відносяться до культурних цінностей, здійснюється на загальних підставах з урахуванням вимог ст.ст. 371 та 374 МКУ.

Актуальні запитання для в’їжджаючих громадян

В яких обсягах дозволяється ввозити громадянам на митну територію України харчові продукти?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання В яких обсягах дозволяється ввозити громадянам на митну територію України харчові продукти?
Відповідь Коротка:     Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1-24 групах Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється.
     Громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:
     в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу;
     без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу;
     без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу.
     Водночас забороняється ввезення на територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника.
     До харчових продуктів тваринного походження відносяться молоко, м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.
     Повна:     Відповідно до частини першої ст. 365 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) громадяни за умови дотримання вимог МКУ та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.
     Згідно зі ст. 4 МКУ, товари – це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.
     Загальні умови ввезення товарів на митну територію України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, визначені ст. 374 МКУ, згідно з якою громадянам дозволяється ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для автомобільного сполучення товари (крім підакцизних), у тому числі харчові продукти, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг без письмового декларування та без оподаткування митними платежами.
     Ця норма застосовується у разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби.
     Разом з цим, МКУ визначає обмеження щодо ввезення громадянами окремих товарів на митну територію України.
     Зокрема, ст. 378 МКУ встановлено, що пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в 1-24 групах Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється, крім харчових продуктів для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України.
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» (далі – Постанова № 434) громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:
     в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу;
     без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу;
     без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу;
     Отже, у разі перевищення встановлених обсягів та недотримання громадянами вищезазначених умов, пропуск на митну територію України харчових продуктів, що класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД, заборонено.
     Підпунктом 2 п. 1 Постанови № 434 встановлено, що під час ввезення громадянами на митну територію України зазначених вище харчових продуктів здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).
     Відповідно до п. 2 частини першої ст. 196 МКУ пропуск через митний кордон України харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановленими частиною другою ст. 378 МКУ, здійснюється без дозволів інших державних органів.
     Водночас відповідно до ст. 52 Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» в редакції Закону України від 22 липня 2014 року № 1602-VII (далі – Закон № 771) забороняється ввезення на територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника.
     Відповідно до п. 95 частини першої ст. 1 Закону № 771 до харчових продуктів тваринного походження відносяться молоко, м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, яйця, мед, їх похідні та інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

Що відноситься до особистих речей та як здійснюється ввезення особистих речей в Україну поза нормами, встановленими МКУ?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Що відноситься до особистих речей та як здійснюється ввезення особистих речей в Україну поза нормами, встановленими МКУ?
Відповідь Коротка:
     Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу контролюючого органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю
     Повна:
     Відповідно до ч. 1 ст. 369 Митного кодексу України від 13.03.2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі - МКУ) особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу контролюючого органу, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених ч. 1 ст. 319 МКУ.
     Згідно ст. 370 МКУ до особистих речей відносяться:
     1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
     2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
     3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
     4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
     5) один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
     6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;
     7) бінокль;
     8) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
     9) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
     10) один переносний радіоприймач;
     11) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;
     12) один переносний телевізор;
     13) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
     14) одна переносна друкарська машина;
     15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
     16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;
     17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки;
     18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний кордон України, а у разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки;
     19) лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
     20) годинники у кількості не більше двох штук;
     21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
     22) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
     23) спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;
     24) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.
     У разі ввезення на митну територію України громадянами особистих речей в обсягах, що перевищують критерії, встановлені ст. 370 МКУ, їх митне оформлення здійснюється у відповідності до ст. 374 МКУ зі сплатою передбачених законодавством податків, а у разі їх вивезення – відповідно до норм ст. 371 МКУ зі сплатою вивізного мита у випадках, передбачених законодавством.
Також, у міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів (ч. 2 ст. 369 МКУ).

У яких обсягах та за яких умов громадяни можуть ввозити на митну територію України або вивозити з митної території України алкогольні напої та тютюнові вироби?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання У яких обсягах та за яких умов громадяни можуть ввозити на митну територію України або вивозити з митної території України алкогольні напої та тютюнові вироби?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні
          Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв
та тютюнових виробів визначається ст. 376 Митного кодексу України від 13.03.2012
№ 4495 - VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ), відповідно до якої:
     1. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.
     2. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої
та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування
у таких кількостях із розрахунку на одну особу:
     1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;
     2) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.
     Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України визначаються ст. 371 МКУ.
     Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 373 МКУ не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які
не досягли 18-річного віку.

Який порядок переміщення на митну територію України домашніх тварин?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Який порядок переміщення на митну територію України домашніх тварин?
Відповідь Коротка:
Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом.
При цьому домашні тварини підлягають ветеринарно-санітарному контролю.
Повна:
Згідно із ст. 375 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом.
Письмове декларування домашніх тварин здійснюється з використанням митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 431.
Крім того відповідно до Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031 зі змінами, живі тварини підлягають ветеринарно-санітарному контролю.
Вимоги до об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що переміщуються через державний кордон України, визначені Законом України від 25 червня 1992 року № 2498-XII «Про ветеринарну медицину» зі змінами (далі – Закон 2498). Згідно із ч. 1 ст. 85 Закону 2498 вантажі з товарами, що ввозяться на територію України, зокрема, повинні:
супроводжуватися оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, підписаних державним інспектором ветеринарної медицини країни походження, як це передбачається відповідними ветеринарно-санітарними заходами;
у разі ввезення на територію України живих тварин – походити з країн або зон, які є вільними від хвороб, що підлягають повідомленню, або у випадках, рекомендованих Міжнародним епізоотичним бюро (Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин), – із зон з низьким рівнем присутності хвороби, що підлягає повідомленню, в межах країни походження та не транспортуватися через територію, щодо якої існують обмеження, підтверджені відповідною міжнародною організацією або ветеринарною адміністрацією країни походження чи транзиту.
Вимоги до перевезення тварин авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом встановлені Правилами транспортування тварин, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402.

Який порядок переміщення лікарських засобів громадянами через митний кордон України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Який порядок переміщення лікарських засобів громадянами через митний кордон України?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні:
Пунктом 19 частини 1 статті 370 Митного кодексу України від 13.03.2012 року № 4495-VI, зі змінами та доповненнями, встановлено:
     лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України, вважаються особистими речами.
     Обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 458, згідно з пунктом 1 якої громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина, в таких обсягах:
     у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);
     у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Чи можуть громадяни ввозити на територію України для індивідуального використання лікарські засоби, які містять наркотичні та психотропні речовини, в кількості, що зазначена в рецепті?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Чи можуть громадяни ввозити на територію України для індивідуального використання лікарські засоби, які містять наркотичні та психотропні речовини, в кількості, що зазначена в рецепті?
Відповідь Коротка:
     Згідно чинного законодавства громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, що містять наркотичні чи психотропні речовини, які переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина, у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.
     Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється.
     Повна:
     Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 370 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями до особистих речей належать, зокрема, лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України.
     Обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування», згідно з пунктом 1 якої громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина, в таких обсягах:
     у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);
     у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.
     Водночас згідно з абзацем п’ятим ст. 26 Закону України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється.
     Отже, згідно чинного законодавства громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, що містять наркотичні чи психотропні речовини, які переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі громадянина, у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий лікарський засіб, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Які документи громадянам необхідно надати посадовій особі митниці ДФС при переміщенні ними через митний кордон особистої зброї (вогнепальної, травматичної, пневматичної, холодної, тощо)?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які документи громадянам необхідно надати посадовій особі митниці ДФС при переміщенні ними через митний кордон особистої зброї (вогнепальної, травматичної, пневматичної, холодної, тощо)?
Відповідь Коротка:
У громадян при переміщенні через митний кордон України зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, мають бути дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зазначеного вище майна.
Повна:
Частиною першою ст. 365 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI із змінами і доповненнями (далі – МКУ) встановлено, що громадяни за умови дотримання вимог МКУ та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.
     Згідно з ст. 196 МКУ не можуть бути пропущені через митний кордон України:
     1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;
     2) товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів;
     3) товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог МКУ та інших законів України, крім випадків, передбачених МКУ.
     Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна» із змінами і доповненнями (далі – Постанова № 2471) затверджено перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України (додаток № 1 до Постанови № 2471) та встановлено спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна (додаток № 2 до Постанови № 2471).
     Згідно з п. 1 додатку № 1 до Постанови № 2471 зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку № 2 до Постанови № 2471, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси відносяться до Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.
     Згідно з абзацами першим – п’ятим додатку № 2 до Постанови № 2471 громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається:
     на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку;
     на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;
на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-ти річного віку;
     на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку.
     Відповідно до Закону України від 02 липня 2015 року № 580-VIІІ «Про Національну поліцію» із змінами і доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2015 № 1644 «Про реалізацію повноважень Національної поліції України з видачі та анулювання дозволів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1665/28110, на органи Національної поліції покладено повноваження з видачі та анулювання дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ.
     Пунктом 2 розд. І Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 із змінами і доповненнями (далі – Положення № 576) встановлено, що до предметів, на які поширюється дозвільна система, зокрема, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони.
     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії» із змінами і доповненнями, чинність Положення № 576 у частині переліку об’єктів, на які поширюється дозвільна система, поширено також на газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
При цьому слід зазначити, що частиною третьою ст. 69 та частиною першою ст. 327 МКУ встановлено, що:
на вимогу посадової особи органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати усі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них;
     у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти.
     Таким чином громадянам при переміщенні через митний кордон України зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, необхідно надати посадовій особі митниці ДФС дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зазначеного вище майна.

Які особливості ввезення для вільного обігу транспортних засобів, що використовувалися, та оподаткування їх акцизним податком?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Які особливості ввезення для вільного обігу транспортних засобів, що використовувалися, та оподаткування їх акцизним податком?
Відповідь Коротка: З 01 серпня 2016 року тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлені знижені ставки акцизного податку на автомобілі легкові, що використовувалися.
     Знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони, зокрема:      
     ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року;
     мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.
     До відомостей про походження транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, може бути віднесений їх ідентифікаційний номер – VIN-код (Vehicle Identification Number), інформація про який зазначається у технічному паспорті на транспортний засіб.
     Під час оформлення Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, посадовою особою органу доходів і зборів здійснюється відповідна відмітка про обмеження щодо відчуження транспортного засобу протягом 365 днів з дня його реєстрації.     
Повна: Відповідно до Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» (далі – Закон № 1389) з 01 серпня 2016 року тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлені знижені ставки акцизного податку на автомобілі легкові, що використовувалися.
     Знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони, зокрема, ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.
     Таким чином, контроль за виконанням обмежень, встановлених Законом № 1389 щодо ввезення на митну територію України не більше одного легкового автомобіля протягом календарного року, має здійснюватись відносно двох категорій осіб:
     які ввозять легкові автомобілі для власного використання;
     які ввозять легкові автомобілі на користь інших осіб.
     Також нормами Закону № 1389 встановлено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються якщо легкові автомобілі мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.
      До відомостей про походження транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, може бути віднесений їх ідентифікаційний номер – VIN-код (Vehicle Identification Number), інформація про який зазначається у технічному паспорті на транспортний засіб.
     VIN-код транспортного засобу являє собою структуроване поєднання літеро-цифрових позначень, що надається виробником транспортному засобу з метою його ідентифікації.
     Структура і зміст VIN-коду визначаються міжнародним стандартом ISO 3779-1983, гармонізованим з державним стандартом України ДСТУ 3524-97 обов’язкового застосування в Україні.
     Як правило, структура VIN-коду складається із 17 символів, перші три символи з яких визначають географічну зону, країну-виробника і виробника автотранспортного засобу, а одинадцятий символ містить інформацію про місце складання транспортного засобу.
     Під час оформлення Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, форма якого встановлена додатком 4 до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118, посадовою особою органу доходів і зборів здійснюється відповідна відмітка про обмеження щодо відчуження транспортного засобу протягом 365 днів з дня його реєстрації у відповідності до Закону № 1389.
     При цьому відповідно до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, при митному оформленні легкових автомобілів, що використовувалися, за ставками акцизного податку, встановленими п. 15 підрозд. 5 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, у графі 36 митної декларації зазначається код пільги з оподаткування товару акцизним податком «172».
     Відповідні роз’яснення надані у листі ДФС від 01.08.2016 № 26072/7/99-99-18-02-02-17 «Про надання інформації».

Як оподатковуються товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України?

Категорія 215. Особливості оподаткування товарів та транспортних засобів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України
Питання Як оподатковуються товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України?
Відповідь Коротка і повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до положень ст. 374 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ):
     1) звільняються від оподаткування митними платежами товари (за винятком підакцизних), що ввозяться громадянами не частіше одного разу протягом доби через відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі та сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро;
     2) підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків фактурної вартості та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.
     Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
     3) підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, особливими видами мита відповідно до частини першої ст. 275 МКУ та податком на додану вартість за ставкою, встановленою ПКУ товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, що переміщуються на митну територію України в супроводжуваному багажі та ручній поклажі через відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України.

Які умови ввезення на митну територію України легкових автомобілів, що використовувалися?

Категорія 215. Особливості оподаткування товарів та транспортних засобів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України
Питання Які умови ввезення на митну територію України легкових автомобілів, що використовувалися?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до п. 15 підрозд. 5 розд. ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями тимчасово, до 31 грудня 2018 року, зменшено ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що використовувалися, та класифікуються у товарній позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, крім автомобілів, що:
мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;
вироблені до 1 січня 2010 року;
ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року.
Відповідно до розділів І та ІІІ Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118, при ввезенні транспортних засобів (далі – ТЗ) на митну територію України та його митному оформленні власник або уповноважена особа подає уповноваженій посадовій особі митниці ДФС, зокрема, оригінали та ксерокопії реєстраційних (технічних) документів на ТЗ (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття ТЗ з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом, а у разі необхідності вирішення додаткових питань, посадова особа митниці ДФС може вимагати митні документи країни придбання ТЗ; сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію.
В свою чергу ст. 43 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) визначено перелік документів, що підтверджують країну походження товару, а саме: сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару.
Додатковими відомостями про країну походження товару є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару (п. 9 ст. 43 МКУ).

Який порядок митного оформлення транспортних засобів для вільного обігу, що переміщуються громадянами на митну територію України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Який порядок митного оформлення транспортних засобів для вільного обігу, що переміщуються громадянами на митну територію України?
Відповідь Коротка:
     Товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
     Митне оформлення вищезазначених товарів з метою вільного обігу, здійснюєть за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-5».
     Повна:
     Відповідно до частини першої ст. 377 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI із змінами і доповненнями (далі – МКУ) товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.
Форма декларації, що використовується для декларування громадянами транспортних засобів для вільного обігу затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій».
Порядок митного контролю і митного оформлення транспортних засобів      (далі – ТЗ), що ввозяться громадянами для вільного обігу на митній території України, визначено Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 (далі – Правила).
При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або уповноважена особа надає уповноваженій особі митниці ДФС, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного огляду і подає оригінали та ксерокопії таких документів (п. 7 розд. І Правил):
     що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
     реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
     що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
     паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;
     довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).
     Митне оформлення ТЗ, що ввозяться громадянами для вільного обігу на митну територію України, проводиться митницею за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.
     Громадяни можуть обрати один з двох можливих способів митного оформлення ввезених з метою вільного обігу ТЗ:
     при ввезенні на митну територію України ТЗ для вільного обігу громадянин має можливість оформити в митниці ДФС за місцем проживання попередню декларацію (далі – ПД). Тобто перерахувати кошти на відповідний рахунок митниці ДФС для забезпечення сплати митних та інших платежів. Оформлення ПД можливе за умови надання митниці ДФС повної інформації про ТЗ, а саме: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та дата першої реєстрації, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об‘єм двигуна (куб. см);
     за відсутності ПД, пропуск ТЗ при в’їзді в Україну здійснюється за умови застосування заходів гарантування його доставки до митниці призначення. Для здійснення контролю за ввезенням ТЗ на митну територію України з органу доходів і зборів відправлення на кордоні до органу доходів і зборів призначення, в зоні діяльності якого постійно проживає (тимчасово перебуває) його власник, використовується попередня митна декларація або митна декларація у митному режимі транзиту, оформлені в установленому порядку.
     Водночас не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:
     номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підроблено або який не відповідає запису в реєстраційних документах;
     що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;
     що вивозиться за межі України громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;
     увезення якого в Україну заборонено згідно із законодавством або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
     що ввозиться для вільного обігу й за який не сплачено податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України;
     який знято з обліку, увозиться з метою транзиту і на який не оформлено гарантії доставки до митного органу призначення.
     Разом з цим, відповідно до Закону України від 06 липня 2005 року № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні ТЗ за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-5» - з 1 січня 2016 року, за винятком ТЗ, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно.

Який порядок переміщення громадянами (резидентами чи нерезидентами) готівки через митний кордон України?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Який порядок переміщення громадянами (резидентами чи нерезидентами) готівки через митний кордон України?
Відповідь Коротка та повна відповіді ідентичні.
     Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України регламентується Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року № 148, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 520/15211 зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 148).
     Відповідно до п. 1 глави 2 Інструкції № 148 фізична особа незалежно від віку має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.
     Згідно з п. 2 глави 2 Інструкції № 148 фізична особа - резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.
     Вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.
     Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.
Фізична особа-нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування контролюючому органу в повному обсязі (п. 3 глави 2 Інструкції № 148).
     Фізична особа-нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою контролюючому органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування контролюючому органу в повному обсязі (п. 4 глави 2 Інструкції № 148).
     Митна декларація є підставою для вивезення (увезення) зазначеної у ній готівки і банківських металів і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного року з часу оформлення декларації.
     Фізична особа-нерезидент має право вносити кошти на рахунки в уповноважених банках або виконувати інші операції в банках України на підставі митної декларації у випадках, передбачених законодавством України

Яку кількість пального додатково, крім пального в баку власного автомобіля, має право ввозити громадянин при поверненні на територію України (в тому числі якщо повернення на територію України відбувається в той же день, що і виїзд з території України)?

Категорія 214. Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
Питання Яку кількість пального додатково, крім пального в баку власного автомобіля, має право ввозити громадянин при поверненні на територію України (в тому числі якщо повернення на територію України відбувається в той же день, що і виїзд з території України)?
Відповідь Коротка:
     Для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, громадяни не можуть ввозити на митну територію України нафтопродукти, за винятком пального, що міститься у звичайних баках транспортних засобів, установлених заводом-виробником.
     Повна:
     Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, визначені розд. ХІІ Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ).
     Відповідно до частин першої та другої ст. 364 МКУ цей розділ регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
     У випадку переміщення громадянами-підприємцями через митний кордон України товарів, пов’язаних зі здійсненням ними підприємницької діяльності, митне оформлення здійснюється в порядку, встановленому МКУ та іншими законодавчими актами України для підприємств. Положення цього розділу в такому випадку не застосовуються.
     Умови ввезення (пересилання) громадянами на митну територію України товарів (крім зазначених у ст.ст. 375-377 МКУ, а саме домашніх тварин, алкогольних та тютюнових виробів, товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД) визначено частинами першою, четвертою, шостою та восьмою ст. 374 МКУ.
     Слід зазначити, що всі ці норми ст. 374 МКУ містять обмеження: «крім підакцизних».
     Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями до підакцизних товарів належать:
     спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);
     тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
     пальне;
     автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
     електрична енергія.     
     Отже, для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, громадяни не можуть ввозити на митну територію України нафтопродукти, за винятком пального, що міститься у звичайних баках транспортних засобів, установлених заводом-виробником.